ODRŽANO POLAGANJE ZA SUDIJE

Veslački savez Vojvodine u saradnji sa Veslačkim savezom Srbije radi punom parom. Pre nekoliko dana pojačalo ga je sedmoro novih sudija, nakon uspešno završene obuke koja je sprovedena uz podršku  Veslačkog klub ,,Begej 1883″ iz Zrenjanina, kao i pre četiri godine, imao je čast da bude domaćin ispita za sticanje nacionalne licence za veslačke sudije u organizaciji Sudijske komisije VSS.

Kandidati za nove sudije počeli su obuku u septembru, završili su tri seminara koji su bili održani u Beogradu, u prostorijama VSS, a predavači su bili internacionalne sudije Ružica Karajović-Ibročić iz Novog Sada, koja je i predsednica Sudijske komisije VSS i Dane Lužaić iz Zrenjanina. U radnoj atmosferi se stručno diskutovalo o Statutu, Pravilniku o radu Sudijske komisije, Pravilniku takmičenja, bezbednosti i jednakim šansama i svim mogućim situacijama sa kojima se sudije susreću na regatama.

Nakon tri pripremna seminara, mnoštvo praktičnih ,,prisustva” regatama tokom cele veslačke sezone, a posle završne obuke i polaganja ispita u Zrenjaninu, ispitivači Dane Lužaić, Ružica Karajović-Ibročić i Petar Ibročić sa zadovoljstvom su konstatovali da su Milica Slijepčević, Miloš Kuzman, Daliborka Savić Pešić, Marko Milićević, Kornelija Đurasević, Vid Mujezinović i Pavle Lijeskić uspešno položili ispit i stekli zvanje nacionalnog veslačkog sudije.

Author: veslanje2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *